initiumnovum.pl

#standwithukraine

Generalnie wsparcie dla Ukrainy zbiórka czy coś innego

O fundacji

1. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej w szczególności młodzieży i osób wykluczonych społecznie. 2. Angażowanie lokalnej społeczności biznesowej w jak największym zakresie w wolontariat oraz pomoc osobom wykluczonym społecznie i cyfrowo. 3. Propagowanie i prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej w szczególności dzieci i młodzieży. 4. Promocja zatrudnienia i pomoc w zdobywaniu zawodów i przekwalifikowaniu osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych i innych wykluczonych społecznie. 

5. Propagowanie i pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, chorym psychicznie, żyjącym w ubóstwie i niepełnosprawnym. 6. Działalność na rzecz innych organizacji o podobnych celach statutowych jak: działalność naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie działalności charytatywnej, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz ochrony środowiska. 7. Działania na rzecz ochrony zwierząt, lasów i przyrody nieożywionej oraz całego dziedzictwa przyrodniczego na terenie rzeczypospolitej Polski. 8. Propagowanie idei społeczeństwa wolnego od ksenofobii i rasizmu, opartego na równości międzykulturowej i tolerancji.  zdrowia.

Jak działamy?

01.

— Przekazujemy haj$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

02.

— Aktywizujemy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

03.

— Zbieramy dary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

04.

— Pomagamy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

05.

— Dzwonimy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

06.

— Odbieramy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Historie na szybko

Jane’s Been A Migrant Worker Since She Was Just 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nisi reprehenderit in voluptate.
A Brighter Future — For Cambodia’s Children
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nisi reprehenderit in voluptate.

Partnerzy