initiumnovum.pl

Initium novum

O fundacji

1. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej w szczególności młodzieży i osób wykluczonych społecznie. 2. Angażowanie lokalnej społeczności biznesowej w jak największym zakresie w wolontariat oraz pomoc osobom wykluczonym społecznie i cyfrowo. 3. Propagowanie i prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej w szczególności dzieci i młodzieży. 4. Promocja zatrudnienia i pomoc w zdobywaniu zawodów i przekwalifikowaniu osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych i innych wykluczonych społecznie. 

5. Propagowanie i pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, chorym psychicznie, żyjącym w ubóstwie i niepełnosprawnym. 6. Działalność na rzecz innych organizacji o podobnych celach statutowych jak: działalność naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie działalności charytatywnej, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz ochrony środowiska. 7. Działania na rzecz ochrony zwierząt, lasów i przyrody nieożywionej oraz całego dziedzictwa przyrodniczego na terenie rzeczypospolitej Polski. 8. Propagowanie idei społeczeństwa wolnego od ksenofobii i rasizmu, opartego na równości międzykulturowej i tolerancji.  zdrowia.

Jak działamy?

01.

— Przekazujemy haj$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

02.

— Aktywizujemy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

03.

— Zbieramy dary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

04.

— Pomagamy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

05.

— Dzwonimy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

06.

— Odbieramy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.